Provozní řád

Provozní řád Dětského světa Merlins Kinderwelt v Hatích u Znojma

Vítejte v Merlin´s Kindewelt v Excalibur City

Přejeme Vám v našem Dětském světě pobyt bohatý na zážitky a při užívání našich atrakcí vás žádáme o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům, zejména k dětem, a o dodržování níže uvedeného Provozního řádu, aby se Váš pobyt u nás stal nezapomenutelným zážitkem.

Přejeme vám příjemnou zábavu!

 

Provozní řád Dětského světa:

 • Děti ve věku do 15 let mohou vstupovat do areálu Dětského světa pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby, které za ně zodpovídají.
 • Vstup do areálu Dětského světa je zdarma, používání označených atrakcí je placené formou žetonů (token). Žetony na atrakce získáte v označených výměnných automatech. Zpětné odkoupení těchto žetonů není možné. Žetony zůstávají v platnosti pro další návštěvu Dětského světa.
 • Používání atrakcí, které jsou zdarma, je na vlastní nebezpečí.
 • Před vstupem na jednotlivé atrakce si přečtěte pokyny pro užívání atrakcí.
 • Dbejte vždy pokynů obsluhujícího personálu.
 • Za škody vzniklé nedodržením pokynů našeho personálu nebo nerespektováním pokynů pro užívání atrakcí nesete plnou odpovědnost. Osoba nerespektující Provozní řád či pokyny personálu může být vykázána z prostoru Dětského světa bez nároku na náhradu škody.
 • Vzniklou škodu, prosím, neprodleně oznamte personálu Dětského světa.
 • V případě poruchy technického zařízení, výpadku elektrického proudu, nutných oprav nebo zásahu vyšší moci nevzniká nárok na náhradu škody.
 • Neručíme za žádné přinesené nebo odložené věci návštěvníků Dětského světa.
 • Prosíme o pochopení, ale psům je v celém areálu Merlinova Dětského světa vstup zakázán. Využijte, prosím, možnost hlídání psů v dr. Dolittle's Tierzentrum.
 • Dále je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň, nebo používat zábavnou pyrotechniku.
 • Návštěvníci Dětského světa nesmějí v areálu jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích nebo skateboardech.

 

Majitelem a provozovatelem Merlin´s Kinderwelt je společnost EXbuy s.r.o., Chvalovice – Hatě 183, 66902 Znojmo, tel. +420 515 206 301, +420 515 206 288, +43 132 085 59


 

Czech
Deutsch
Instagram
Facebook